• image01

20, Sep, 2014

Kontakt

       prevádzka: lekáreň LAZOVNÁ

       Kontaktné údaje:

       LEDUM, spol. s r.o.
       Lazovná 7
       974 01 Banská Bystrica

       Tel. +421 48 415 35 41 
       E-mail: lekarenlazovna@ledum.sk

       Fakturačné údaje:

       LEDUM, spol. s r.o.
       Lazovná 7
       974 01 Banská Bystrica

       IČO: 36635316
       DIČ: 2021948687
       IČDPH: SK2021948687

       Bankový kontakt:      
       č.ú.
 5058183842/0900, IBAN: SK10 0900 0000 0050 5818 3842, SWIFT: GIBASKBX


 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10160/S

 

       prevádzka: lekáreň ARCHA

       Kontaktné údaje:

       ESIT, spol. s r.o.
       Kpt. Nálepku 5
       974 04 Banská Bystrica

       Tel. +421 48 413 68 49 
       E-mail: archa@mail.t-com.sk

       Fakturačné údaje:

       ESIT, spol. s r.o.
       Kpt. Nálepku 5
       974 04 Banská Bystrica

       IČO: 48 183 971
       DIČ: 2120103227
       IČDPH: SK2120103227

       Bankový kontakt:      
       č.ú.
 5075552558/0900, IBAN: SK05 0900 0000 0050 7555 2558, SWIFT: GIBASKBX


 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28220/S